Odměna

Hodinová odměna

Základní hodinová sazba je s klientem ujednána v závislosti na rozsahu poskytovaných právních služeb a jejich náročnosti. Zpravidla se pohybuje od 1.200,- Kč do 2.500,- Kč plus 21 % DPH. Hodinová sazba je vhodná pro případy, kdy nelze předem určit rozsah právních služeb nebo má klient zájem pouze o jednotlivou poradu. 

Paušální odměna

Vhodná pro dlouhodobé klienty, kdy za pravidelnou měsíční úhradu má klient možnost čerpat ujednaný počet hodin právní služby, čímž se může dostat výrazně pod jinak obvyklou hodinovou sazbu.

Výsledková odměna

Odměna je sjednána jako podíl na výsledku sporu či hodnotě věci, která je předmětem právní služby.

Úkonová odměna

Není-li odměna sjednána, nebo žádá-li tak klient, náleží advokátovi právo na odměnu stanovenou pro daný typ kauzy vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Aktuální znění advokátního tarifu naleznete zde.