Služby

Seznam služeb je pouze demonstrativní, ke každému klientovi přistupujeme individuálně s důrazem na nalezení optimálního a ekonomicky výhodného řešení. Dlouholetá tradice a zároveň mladý tým odborníků zaručuje poskytnutí kvalitních právních služeb s potřebnou flexibilitou.

Občanské právo

 • Vymáhání pohledávek
 • Bytové a nájemní právo
 • Právo nemovitostí vč. komplexního zajištění převodů
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení
 • Ochrana osobnosti

Rodinné právo

 • Rozvod manželství
 • Výživné a péče o nezletilé
 • Úprava režimu a vypořádání společného jmění manželů
 • Určení a popření otcovství
 • Osvojení

Obchodní a korporátní právo

 • Příprava a analýza smluvní dokumentace
 • Zakládání a změny obchodních společností
 • Zápisy do obchodního rejstříku
 • Směnečné a šekové právo
 • Družstevní právo

Trestní právo

 • Obhajoba klientů v celém trestním řízení
 • Právní pomoc poškozeným a zúčastněným osobám
 • Právní pomoc při podání vyvětlení a výslechu
 • Vymáhání náhrady škody po státu
 • Právní pomoc odsouzeným

Exekuce a Insolvenční právo

 • Zastoupení oprávněných a povinných v exekuci
 • Sepis exekučních návrhu a dalších souvisejících podání
 • Věřitelské insolvenční návrhy
 • Přihlášky pohledávek a zastupování věřitelů v insolvenčního řízení
   

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy a dohody
 • Právní pomoc při ukončení pracovního poměru
 • Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem či zaměstnavatelem
 • Dovolená, přesčas, překážky v práci

Správní právo

 • Zastupování účastníků před orgány veřejné správy
 • Katastrální právo
 • Právní pomoc v řízení o přestupcích
 • Daňové právo a daňové řízení

Další služby

 • Advokátní úschovy listin a peněžních prostředků
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Správa pohledávek